Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Leerlingen

   
   

p5 - In het filmpje “Tips voor een goede studiekeuze ” legt een student uit hoe hij een keuze maakt. Herken je hierin de bovenstaande stappen ?
http://www.youtube.com/watch?v=jMgufrStyuU

p6 - Bekijk het filmpje van TV klasse “De klas van 2010 ” waarin enkele laatstejaars- leerlingengetuigen over hun dromen, angsten en verwachtingen. Herkenbaar ?
http://www.youtube.com/watch?v=eGP8ZzOoG3U

p7 - Kijk naar “ “çavaria – gender en onderwijs” ”. over de beïnvloeding van studie- en beroepskeuzes vanaf de kleuterklas. Speelt dit in jouw keuze ook wel mee ? Maakt het jou wat uit of een richting als typisch ‘mannelijk/vrouwelijk’ wordt gezien ?
http://www.youtube.com/watch?v=pTpDjZcrgKM

p8 - Kijk naar “Kwam een allochtone eerste-generatie-student op de unief ”. Zie jij hierbij mogelijke belemmeringen voor jezelf ?
http://www.youtube.com/watch?v=0R0vnme8Z08

p8 - Studeren met een functiebeperking. Kijk naar de ervaringen van 3 Nederlandse studenten in “Iets aan de hand ?”. Zij jij hierbij mogelijke belemmeringen voor jou?
http://www.youtube.com/watch?v=2FNnv9GZ1cE

   

I-Prefer: Belangstellingstest.
http://www.onderwijskiezer.be/iprefer/index.php

I-Study: Test leer- en werkhouding.
http://www.onderwijskiezer.be/istudy/index.php       

Zelftests
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_zelftest.php

Explore: om te ontdekken welke opleidingen in het hoger onderwijs jou kunnen boeien.
https://www.onderwijskiezer.be/explorer/index.php
(Je leerkracht kan voor de inloggegevens zorgen.)

Het keuzerooster
http://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/keuzerooster.php?var=H

Waardentest
http://www.opstapnaar.be/waardentest/

   

Brochure in meerdere talen met informatie voor ouders
Voorlopig zijn geen dergelijke brochures meer te vinden. Vreemd !?
Heb jij er wel ééntje gevonden, laat het dan zeker weten.

Wist je dat je onderwijskiezer.be kunt laten vertalen in Google Chrome?

Brochure: Wat na het secundair onderwijs
https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/WNHSO_2021.pdf

Vlaamse Onderwijsraad: algemene instapcompetenties
Bijlage 1 - Versie leerlingen
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-010.pdf

Een synthese van de Vacature & K.U.Leuven salarisenquête 2014 doorMarc Vanderlocht
http://www.vclbleuven.be/wnso/Synthese%20Vacature%20KUL%20salarisenquete%202014.pdf

Onderzoek naar het studiekeuzeproces van Veerle Germeijs & Karine Verschueren: De keuze van een studie in het hoger onderwijs: het beslissingsproces, risicofactoren, en de samenhang met de uitvoering van de keuze. 2007, 19:2, 2 . pdf
Op de website van Caleidoscoop – trefwoord studiekeuzebegeleiding

   

Onderwijskiezer
www.onderwijskiezer.be

Onderwijskiezer: hoger onderwijs
http://www.onderwijskiezer.be/hoger/index.php

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
http://www.siho.be

Wat na het SO
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin

Schoolverlaters VDAB - Knelpuntberoepen VDAB
https://www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_knelpuntberoepenlijst.php

VDAB
www.vdab.be

Salarischecker
http://www.loonwijzer.be/main/loon/salarischeck

Studietoelagen
http://www.studietoelagen.be

De exploratieproef Columbus
https://www.onderwijskiezer.be/columbus

Instaptoets lerarenopleiding
https://ilo.onderwijskiezer.be/instaptoets.html

ijkingstoets
https://www.ijkingstoets.be/