Op stap naar...

Contact

De Op Stap-methodiek is een realisatie van Vrij CLB Netwerk vzw en van VCLB-Service vzw.

Auteurs: Elisabet Campforts en Imke Vandenberghe.
Coördinatie: Kris Van den Bosssche en de stuurgroep Onderwijsloopbaanbegeleiding.
Inhoudelijke ondersteuning: Kris Van den Bosssche.
Taalcorrectie: Tijl De Bast.
Communicatieadvies: Annelies De Graeve.
Technische ondersteuning: Geert Wittoek.
Technische coördinatie: Kris Van den Bosssche.
Verantwoordelijke uitgever: Stefan Grielens.

Voor vragen: kris.vandenbossche@vrijclbnetwerk.be