Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Op Stap naar het Secundair onderwijs

De overgang naar het secundair onderwijs vraagt van leerlingen en hun ouders een aantal keuzes. Om leerlingen en ouders daar bij te helpen is de Op Stap-methodiek ontwikkeld.
Keuzebegeleiding met Op Stap is in de meeste van onze scholen een opdracht van de leerkracht. Zowel de leerkracht als de leerlingen en hun ouders kunnen hierbij rekenen op ondersteuning van hun CLB-team.


Materialen
Twee keuzewerkboeken voor de leerlingen:

  • Op Stap naar het SO
  • Op Stap naar het SO  voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Een handleiding voor de leerkracht:

  • Op Stap naar het SO
  • + een bijlage voor Op Stap naar het SO voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Een bundel met bijlagen én extra-activiteiten. (enkel online). 


Projecteerversies van de keuzewerkboekjes voor gebruik in de klas.

De leerlingen werken voor het informatieve luik met de website www.onderwijskiezer.be waar ook de ouders ten allen tijde terecht kunnen voor objectieve informatie over het onderwijs in Vlaanderen.

Verdere informatieve ondersteuning voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders wordt aangeboden in de brochure “Naar de eerste graad SO”.