Op stap naar...

   
 

Op stap naar secundair onderwijs voor de keuzebegeleiders

Handleiding

De handleiding bevat een beknopte uitleg over de studiekeuzetaken, enkele tips i.v.m. het projecteren in de klas én een lessenfiche per activiteit uit het werkboekje.
Elke lessenfiche beschrijft kernachtig:

  • doel van de les
  • eindtermen
  • voorbereiding
  • tijdens de les: benodigdheden en lesverloop.
Op stap naar het secundair onderwijs op stap naar het secundair onderwijs voor lln buitengewoon onderwijs

De handleiding hoort bij het keuzewerkboek 'Op stap naar het secundair onderwijs'. De keuzebegeleider krijgt een algemene introductie over het studiekeuzeproces, een overzicht van de gebruikte eindtermen en tips om het materiaal digitaal te gebruiken met een klasgroep. Voor alle lesonderdelen van het keuzewerkboek vindt u in de handleiding een lessenfiche. De handleiding hoort bij het keuzewerkboek 'Op stap naar het secundair onderwijs voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs'. De keuzebegeleider krijgt een algemene introductie over het studiekeuzeproces, een overzicht van de gebruikte eindtermen en tips om het materiaal digitaal te gebruiken met een klasgroep. Voor alle lesonderdelen van het keuzewerkboek vindt u in de handleiding een lessenfiche.

Bijlagen

Afbeelding van de symbolen
Extra informatie over de basisvorming vh eerste leerjaar
Extra informatie over het keuzegedeelte eerste leerjaar A
Extra informatie over het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar
Hobby en beroepen
Hoe kies ik
Speelgoed verraadt talent
Talentenlijst
   
Hoofdstuk IV - handleiding op stap naar SO voor leerlingen buiten gewoon onderwijs
Antwoordsleutel BuSO
 

Extra activiteiten

Elke keuze heeft zijn voor en nadelen
Keuzeopties in het eerste leerjaar A
Lessenrooster 1A en 1B
Mijn familie
Mijn naam met mijn kwaliteiten
Oude beroepen
Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen
Stellingenspel secundair onderwijs
Toepassingsoefening bij het studiekeuzeproces
Verwerkingsopdracht structuur van het SO
Beroepen en beroepenvelden
 

Antwoordsleutels

Beroepen en beroepenvelden
Keuzeopties in het eerste jaar A
Lessenrooster 1A en 1B
Oude beroepen
Plaats de juiste beroepen bij de juiste zinnen
Stellingenspel secundair onderwijs
Toepassingsoefening bij studiekeuzeproces
Verwerkingsopdracht structuur SO

 

Extra materialen

Stappenplannen
Hieronder enkele voorbeelden van stappenplannen ter inspiratie. Vind je ze goed ? Of net niet ?
Powerpoints  
Beschik je over één uur of één lesuur dan kan je gebruik maken van de slides én de notitiepagina’s van de powerpoint: “Op Stap naar het SO voorstelling”

Wens je een meer diepgaande en dus ook meer uitgebreide voorstelling te verzorgen dan kan je gebruik maken van de powerpoint:
  • “Op Stap naar het SO voorstelling met oefeningen”
  • VCLB-Asse stelt een aangepaste versie ter beschikking met verwijzingen naar de juiste pagina’s in het boekje en in de handleiding
Download de powerpoint
Download de powerpoint
De opstappertjes (afbeeldingen)
Sensibiliseren: hartje
Breed verkennen: verrekijker
Verkennen in de diepte: vergrootglas
Zelfconceptverheldering: spiegel
Kiezen: wegwijzer
Binden: anker

Evalueren

Evaluatievragenlijst voor de leerlingen
Deel I behandelt zowel het werken met het keuzewerkboekje op zich als de ervaring van de mate van “leerrijk” zijn van het werken met het keuzewerkboekje .
Deel II is een kennismeting.

De onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt.

 

Evaluatievragenlijst voor de keuzebegeleider

Download het bestand