Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Op stap naar secundair onderwijs voor Ouders

Studiekeuzebegeleiding:
Als ouder mag je er van op aan dat school en clb de begeleiding van de studiekeuze op een kwaliteitsvolle manier zullen aanpakken. Hiertoe wordt in de klas gewerkt aan het “leren kiezen” of “studiekeuzevaardigheden”. Dat kan met de Op-Stap-keuzewerkboekjes maar ook met een andere methodiek. De school kiest de methode en de materialen die zij het beste vindt.
Daarnaast kunnen ouders met allerlei vragen over de studiekeuze terecht bij de leerkracht én bij de CLB-medewerker. Voor juiste en volledige informatie over de verschillende studierichtingen binnen het Vlaamse Onderwijs kun je bij de CLB-medewerker terecht en op Onderwijskiezer .
 
Studiekeuzetaken:
De Op-Stap-boekjes zijn gebaseerd op het studiekeuzetakenmodel van Verschueren en Germeijs ( Schoolpsychologie, K.U.Leuven ). Voor de leerlingen presenteren we de studiekeuzetaken aan de hand van 6 symbolen die door het figuurtje ‘Opstapper’ worden aangebracht:
     
     
     

Informatie over het Vlaamse Onderwijs:

Naar de website Deze website www.onderwijskiezer.be is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.
naar de webwinkel Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de 1e graad van het voltijds secundair onderwijs. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs en het eerste leerjaar secundair. Ook ouders, leerkrachten, clb-medewerkers ... kunnen deze brochure gebruiken om hun kennis over het secundair onderwijs te vergroten. De redactie is een samenwerking tussen Vrij CLB Netwerk en GO!-CLB. De lay-out en inhoud zijn totaal herwerkt in vergelijking met vorige edities.  Meer info….