Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Op Stap naar het Hoger Onderwijs

Een volledig vernieuwd keuzewerkboek ‘Op Stap naar het HO’

Het wordt wel even wennen want de aanpak is toch echt wel veranderd.
Wat valt het meeste op ?

 • De studiekeuzetaken vormen, net als bij de andere scharniermomenten, de ruggengraat
  van het begeleidingsmateriaal.
 • Een sterke integratie met Onderwijskiezer.be  en dit zowel informatief - oefeningen op
  Onderwijskiezer- als interactief – denk maar aan de I-Prefer en de I-Study.
 • Een sterke integratie met Opstapnaar.be en dit zowel informatief – audio-visueel materiaal 
  en bijlagen en uitbreidingen - als interactief – denk maar aan de waardenvragenlijst en het
  mini-portfolio.
 • Werken met audio-visueel materiaal uit diverse bronnen en gerichte verwijzingen naar 
  externe websites.

Het gaat hier om een experimentele versie . Andere keuzewerkboekjes in de Op Stap reeks worden eerst uitvoerig getest in de klas. Dit boekje niet. Dat kan ook niet anders want er beweegt op dit moment zo ongelooflijk veel zowel binnen als tussen hoger onderwijs, secundair onderwijs en de clb-sector  dat we ons, voor onze SO-HO-Op Stap-methodiek, zo flexibel mogelijk moeten opstellen.
Ondanks zovele onbekenden engageert het Op Stap-team zich echter voor een

 • kwaliteitsvol
 • hedendaags
 • en didactisch helder keuzebegeleidingsproduct.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat dat we al uw opmerkingen en/of kritiek graag ontvangen
op johan.david@vclb-koepel.be.