Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Op Stap naar het Hoger Onderwijs

Een keuzewerkboek ‘Op Stap naar het HO’

Wat valt het meeste op ?

 • De studiekeuzetaken vormen, net als bij de andere scharniermomenten, de ruggengraat
  van het begeleidingsmateriaal.
 • Een sterke integratie met Onderwijskiezer.be  en dit zowel informatief - oefeningen op
  Onderwijskiezer- als interactief – denk maar aan de I-Prefer en de I-Study.
 • Een sterke integratie met Opstapnaar.be en dit zowel informatief – audio-visueel materiaal 
  en bijlagen en uitbreidingen - als interactief – denk maar aan de waardenvragenlijst en het
  mini-portfolio.
 • Werken met audio-visueel materiaal uit diverse bronnen en gerichte verwijzingen naar 
  externe websites.