Op stap naar...

   
SECUNDAIR ONDERWIJS 2de GRAAD SO HOGER ONDERWIJS
 

Ouders

Studiekeuzebegeleiding:
Een keuze maken samen met Uw zoon of dochter voor een onderwijsvorm (ASO,BSO,KSO,TSO) en voor een studierichting in de tweede graad is niet zo eenvoudig.

Als ouder mag je er van op aan dat school en clb de begeleiding van de studiekeuze van Uw kind op een kwaliteitsvolle manier zullen aanpakken. Hiertoe wordt in de klas gewerkt aan het “leren kiezen” of “studiekeuzevaardigheden”. Dat kan met de Op-Stap-keuzewerkboekjes maar ook met een andere methodiek. De school kiest de methode en de materialen die zij het beste vindt.
School en CLB spreken af hoe ze de studiekeuzebegeleiding zullen aanpakken en wie wat wanneer doet.
Deze afspraken komen in een stappenplan terecht. Bent U over dit stappenplan goed geïnformeerd ?
In de keuzewerkboekjes vindt Uw zoon/dochter heel wat informatie over het secundair onderwijs en over beroepen maar ook een heleboel keuze-opdrachtjes. Voor een aantal van deze opdrachten zal ook Uw medewerking nodig zijn.
Een goede gelegenheid voor een gesprek met Uw kind over zijn/haar studiekeuze.

Daarnaast kunnen ouders met allerlei vragen over de studiekeuze terecht bij de leerkracht én bij de clb-medewerker.
Het centrum voor leerlingenbegeleiding staat tot Uw dienst voor Uw individuele studiekeuzevragen ook los van de school.

Voor juiste en volledige informatie over de verschillende studierichtingen binnen het Vlaamse Onderwijs kunt U bij de CLB-medewerker terecht en op Onderwijskiezer .  Raadpleeg ook de bronnen onderaan deze pagina.

De keuzewerkboekjes:

Voor elke leerling van de A-stroom : 1A en 2A.

Voor elke leerling van de B-stroom: 1B en 2B.

Studiekeuzetaken:
De Op-Stap-boekjes, waar Uw kind in de klas mee werkt,  zijn gebaseerd op het studiekeuzetakenmodel van Verschueren en Germeijs (Schoolpsychologie, K.U.Leuven). Deze keuzetaken worden als volgt aan Uw kind voorgesteld:

Om een goede studiekeuze te maken is het belangrijk om 6 'studietaken' in je achterhoofd te houden. Je zal in het werkboekje per onderdeel de bijpassende 'keuzetaak' aan de hand van hun symbool terugvinden.

Moet ik een keuze maken?
Een studierichting kiezen, dat is een belangrijke keuze maken! Het is mogelijk dat jouw hart sneller gaat slaan wanneer je bedenkt dat deze keuze dichterbij komt.
Wie ben ik?
Door in de spiegel te kijken, krijg je een beter zicht op jezelf. Zo weet je beter of een studierichting ook echt bij je past.
Waaruit kan ik kiezen?
Met de verrekijker in de aanslag kijk je naar het ruime landschap van studierichtingen en beroepen.
Welke optie interesseert mij?
Nu nemen we het vergrootglas en kijken we grondig naar de studierichtingen en beroepen die jou interesseren.
Wat zal ik kiezen?
Je staat nu aan een wegwijzer en vraagt je af welke weg je gaat inslaan. Op basis van de informatie die je al hebt verzameld, probeer je een goede keuze te maken.
Ben ik zeker van mijn keuze?
Nu is het tijd om je anker uit te werpen en je aan je keuze te binden.

 

Informatie over het Vlaamse Onderwijs

Deze website www.onderwijskiezer.be is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.