Op stap naar...

   

 

De Vrije Centra voor leerlingenbegeleiding willen de scholen waarmee zij samenwerken, ondersteunen in de planning en uitvoering van het educatieve luik van hun onderwijs-loopbaanbegeleiding. De Op-Stap-methodiek vormt de ruggengraat van dit aanbod. Deze methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsloopbaanbegeleiding beoogt de begeleiding van de studiekeuze van leerlingen en hun ouders bij scharniermomenten in het Vlaamse onderwijs én het verwerven van loopbaancompetenties met het oog op keuzes in hun verder levenslang leren en beroeps-loopbaan.

De Op-Stap-methodiek maakt gebruik van Keuzewerkboeken voor de leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs, naar de tweede graad en naar het hoger onderwijs, andere opleiding of de arbeidsmarkt. Het informatieve luik wordt ondersteund door informatiebrochures en de website www.onderwijskiezer.be .

 

Kris Van Den Bossche