Op stap naar...

   

 

De Vrije Centra voor leerlingenbegeleiding willen de scholen waarmee zij samenwerken, ondersteunen in de planning en uitvoering van het educatieve luik van hun onderwijs-loopbaanbegeleiding. De Op-Stap-methodiek vormt de ruggengraat van dit aanbod.

Onderwijsloopbaanbegeleiding beoogt de begeleiding van de studiekeuze van leerlingen en hun ouders bij scharniermomenten in het Vlaamse onderwijs én het verwerven van loopbaancompetenties met het oog op keuzes in hun verder levenslang leren en beroeps-loopbaan.

De Op-Stap-methodiek maakt gebruik van Keuzewerkboeken voor de leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs, naar de tweede graad en naar het hoger onderwijs, andere opleiding of de arbeidsmarkt. Het informatieve luik wordt ondersteund door informatiebrochures en de website www.onderwijskiezer.be .

Om verschillende redenen waren de VCLB-keuzewerkboeken van de Op stap-reeks aan een grondige herwerking toe: nieuwe eisen inzake vormgeving en lay-out, nieuwe onderwijskundige evoluties met het accent op competentiegericht leren, aandacht voor gevarieerde didactische werkvormen en het werken met digitale bronnen en – niet in het minst - wetenschappelijk onderzoek dat ons aanspoort om alle componenten van het keuzeproces in de begeleiding op te nemen…

In de loop van eerste trimester schooljaar 2021-2022 wordt deze website geactualiseerd.

Kris Van den Bossche